Easy Charging Vägg Laddbox Curator

Vi hjälper dig välja rätt laddlösning

Att ladda sin bil hemma ska vara tryggt och enkelt. Vi löser laddningen av din bil samtidigt som vardagen i huset pågår som vanligt. 

Vilken laddbox passar dig och dina behov?

Använd vår Ladd-Guide - klicka här

Du behöver bara svara på några korta frågor så får du direkt reda på vilket paket som passar bäst för dig.

Chargeamp Curator Villa Laddning

Bidrag för laddbox till privatpersoner

Laddstödet

Riksdagen har beslutat om ett nytt laddbidrag samt lagringsbidrag. Dessa gäller från och med 1 januari 2021. Det ger 50% i bidrag för privatpersoner och gäller för både material och arbete.

Tillsammans med den nya skattereduktionen skapas goda förutsättningar för att vi kan ta ett ännu större kliv mot ett fossilfritt samhälle.

Även solcellsbidrag på 15% finns med i det nya bidragsupplägget från Skatteverket.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Till Skatteverket - Grön Teknik

Ladd Och Solceller I Rabbalshede Curator

Bidrag för laddboxar till organisationer och bostadsrättsföreningar

Naturvårdsverket erbjuder möjlighet till ett ekonomiskt bidrag för organisationer och bostadsrättsföreningar som vill installera laddboxar.

Vi hjälper dig komma igång!

Mer info på Naturvårdsverkets hemsida, klicka här.

Zaptec Laddbox Garage Enkel Curator

Olika typer av laddboxar

Vi installerar olika typer av laddboxar beroende på era förutsättningar, behov och önskemål. Vi erbjuder montage på vägg eller med stolpe.

Några av våra leverantörer av laddboxar:

Charge Amp - Läs mer här

Wallbox - Läs mer här

Garo - Läs mer här

Zaptec - Läs mer här

Ctek E-Mobility - Läs mer här

Sellpower - Läs mer här

Elbil. Allt fler idag. Dominerande imorgon.

Eldrivna fordon blir en allt vanligare syn på svenska vägar. Detta i takt med att biltillverkarna släpper nya modeller samtidigt som våra politiker gör det mer gynnsamt att äga och köra elbil. Elbilar är helt klart ett steg mot en mer hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.

Med varje ny bilmodell ökar räckvidden och de tekniska framstegen och man pratar inte längre cylindervolym och oktan utan kWh och laddtid. Infrastrukturen anpassas mer och mer för elbil och det är tydligt att elbilen är framtidens fordon och inom en snar framtid kommer att dominera våra vägar.

Vi tror på elbil och vi tror på enkelhet. När våra livspussel blir allt mer komplexa vill vi på Curator förenkla. Det är här våra lösningar kommer in. Låt oss berätta hur vi gör laddningen av din elbil till en enkel, trygg och snabb vardagssak.

Känslan av trygghet när det, bara funkar.
Man ska alltid respekt för el. Våra elektriker sitter på många, många år av utbildning, erfarenhet och samlad kompetens. Vi har koll på alla de tekniska bitarna, vilka regler som gäller och framförallt säkerheten. Vi finns här för dig så att du kan lägga tid på annat, så att du kan känna dig trygg.

Vi får din laddlösning att fungera så bra att du inte behöver ägna den någon större tanke. Du kan istället fokusera det som ligger ditt hjärta närmast. Vi prioriterar alltid att skapa trygghet och känslan av att allt bara funkar med våra lösningar. Den känslan vill vi ge dig när du laddar din elbil.

Säker laddning
Våra lösningar gör det säkert att ladda din elbil. Vi har koll på de senaste reglerna och tekniken. Är du extra nyfiken och vill veta mer om hur du kan bidra till en säkrare laddning av din elbil, då har vi några tips:

 • Godkänd laddbox
  Installera en laddbox som uppfyller Elsäkerhetsverkets krav. Det innebär både en trygg investering och en säker installation.
 • Elsystemet
  Fastighetens elsystem bör alltid vara i gott skick. Vi hjälper dig med besiktning och åtgärdar eventuella problem så att du kan känna dig säker.
 • Laddkablar
  Använd endast de kablar som biltillverkare rekommenderar. Är du osäker, fråga alltid din elektriker.
 • Jordfelsbrytare
  Installera en jordfelsbrytare. "Motionera" den genom att slå den av och på med jämna mellanrum.
 • Vägguttag - bara i nödfall
  Kontakten som passar i ditt vanliga vägguttag kallas för Shuko. Betrakta laddkabeln med Shuko-kontakt som en reservdunk, något man endast använder i nödfall. Undvik förlängningsdosor och skarvsladdar.
 • Försiktighet vid andra elsystem
  När du laddar i ett elsystem där du inte känner till standarden bör du hålla ett extra öga på laddningen. Som alltid gäller rekommendationen att ladda max en timme via vägguttaget.

Normal- eller snabbladdning?

Har du tid att låta bilen stå och ladda ett tag eller har du bråttom? Beroende på hur ditt behov ser ut och var du är kan du ladda din elbil på olika sätt. Man brukar skilja på två typer av laddning; normalladdning och snabbladdning.

Normalladdning
Kallas också för hemmaladdning eller AC-laddning (AC = växelström). Det här är det vanligaste sättet att ladda och den typ man oftast kommer i kontakt med vid laddning hemma och på allmänna parkeringar, i p-hus, köpcentra, på arbetsplatser med mera.

Snabbladdning
Kallas också för publik laddning eller DC-laddning (DC = likström). Laddningen sker med likström - samma som lagras i batterierna - och med högra effekt än normalladdning. Likströmsladdning går fortare än växelströmsladdning eftersom man inte behöver använda sig av bilens egen växel-/likströmsomvandlare. Infrastrukturen för snabbladdningsstationer växer hela tiden och hittas till exempel i anslutning till bensinstationer, vägrestauranger och liknande.

Laddtider - hur lång tid tar det att ladda bilen?
Bilens laddtid påverkas av 2 faktorer. Laddboxens effekt samt bilens onboard-laddare, vilket är den som bestämmer effekten in mellan laddare och bilens batteri. Enkelt förklarat kommunicerar laddboxen med bilens onboard-laddare, som bestämmer hur mycket effekt bilen klarar att ta emot och hur snabbt du då laddar upp bilens batteri. Kolla med din bilhandlare vad just din bil klarar för effekt.

Vi rekommenderar att man alltid tänker ett extra steg när man installerar en laddbox. Högst troligt kommer samma box att ladda din nästa elbil också. Utvecklingen går starkt framåt och morgondagens bilar och deras onboard-laddare kommer högst troligt klara av att ta emot mer effekt än idag. Välj därför en något större laddbox än vad ditt behov kräver idag.

Smart laddbox - alltid online för enkel kontroll
Man skiljer på vanliga laddboxar och det man kallar smarta laddboxar. Skillnaden är att en smart laddbox har uppkoppling mot internet, vilket gör att du som användare kan kommunicera med laddboxen via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Att ha tillgång till laddarens information så som aktuell status, laddstatistik, inställd laddeffekt osv. underlättar t.ex. inlämning av reserapport och dylikt, eller om du enkelt behöver ställa upp laddeffekt för att komma till barnens träning m.m.

Vill man övervaka flera laddboxar i t.ex. en bostadsrättsförening för att få fram kostnad per användare underlättar det även med en smart laddbox. Man kan även koppla betalningstjänster för att underlätta detta ytterligare.

Vi på Curator hjälper dig att välja rätt laddbox. En laddbox som är tillräckligt smart för dina behov, båda idag och imorgon.

Tjänster som gör det enklare

Laddlösningarna blir mer och mer IT-baserade. Genom utveckling av mjukvaran kan man koppla på fler och fler tjänster och lägga till fler funktioner. Detta gör lösningen både flexibel och vara öppen för framtida krav. Här är ett axplock av de tjänster som vi kan erbjuda beroende på vilken lösning du väljer:

Effektoptimering och dynamisk lastbalansering
Genom att effektoptimera och lastbalansera lösningen säkerställer vi att vi använder tillgänglig effekt optimalt. Vi förser fastigheten med dess grundbehov av energi och fördelar och lastbalanserar tillgänglig effekt till installerade laddpunkter.

Mätning och debitering
Genom mätning får du full koll kontroll på användningen. Med mätningen som underlag kan du även koppla på våra tjänster för debitering av energiuttaget.

RFID
Har du behov av att styra och begränsa tillgängligheten av din laddlösning erbjuder vi tjänster med RFID-teknik. Mer RFID kan du också identifiera vem som laddat och hur mycket.

Betaltjänster
Vid semipublika laddplatser kring din fastighet, till exempel vid gästparkeringar, kan det vara önskvärt att ta betalt för laddtjänsten. Betalning sker smidigt med kort, app eller Swish.

App- och molntjänster
I takt med att lösningarna blir mer och mer IT-baserade så ökar också funktionaliteten i app- och molntjänster.

Ordlista - begrepp att känna till

Behörig elektriker
Precis som när du går till läkaren som har sin läkarlegitimation ska du alltid anlita en behörig elektriker. Då vet du att elektrikern har rätt utbildning och kompetens och att arbetet blir utfört enligt de senaste reglerna och rekommendationerna. Curator har behöriga elektriker på alla våra kontor i västra Sverige.

Elbil BEV - Battery electric vehicle
En ren elbil med elmotor. Kan enbart laddas via elnätet.

Hybridbil HEV - Hybrid electric vehicle
Bilen har både elmotor och förbränningsmotor. Förbränningsmotorn laddar dessutom batterierna som driver elmotorn. Kan inte laddas via elnätet.
kWh -Kilowattimmar. Anger oftast storleken på batterier eller rättare sagt hur mycket energi batterierna kan lagra. Större batteri, dvs kWh=längre räckvidd.

Laddhybridbil PHEV - Plug-in hybric electric vehicle
Dessa bilar har likt HEV både elmotor och förbränningsmotor. Batterierna laddas av förbränningsmotorn eller via elnätet.

Ladduttagstandard
De olika typerna av uttag/standarder kan förvirra men är troligen ett övergående problem. Även om biltillverkarna själva väljer vilken typ de använder standardiseras uttagen allt mer. Europa-
standarden är kontakter/uttag av Typ 2 (normalladdning) och CCS (vid snabbladdning). Båda är kompatibla med varandra, så om man kan ladda bilen med en CCS-kontakt passar också en Typ 2-kontakt. Snabbladdningsstationer har alltid fasta kablar.

Laddkontakt CCS
Standard för snabbladdning. Kompatibel med Typ 2-uttag.

Laddkontakt Typ 1
Japansk standard. Möjliggör endast laddning via en fas.

Laddkontakt Typ 2
EU-standard. Laddning via 3-fas.

Mode 2
Tekniken i portabla och mobila laddlösningar kallas för Mode 2. Exempelvis laddkablar som levereras med bilen från tillverkaren, samt i kablar som kan köpas hos olika återförsäljare. Dessa kablar ska ses som ett komplement (reservladdning) till ordinarie normalladdning via laddstolpe eller laddbox.

Mode 3
Mode 3-tekniken finns i fasta installationer såsom stolpar eller laddboxar – exempelvis AC-laddstationer. Laddstolpar/laddboxar ska alltid monteras av behörig installatör. Mode 3-teknik övervakar laddningen och slår av strömmen om något går fel.

Normalladdning
Ibland kallad hemmaladdning eller AC-laddning (AC = växelström). Det här är det vanligaste sättet att ladda och den typ man oftast kommer i kontakt med vid laddning hemma och på allmänna parkeringar, i p-hus, köpcentra, på arbetsplatser med mera.

Onboard-laddare
Bilens egna inbyggda laddare. Kommunicerar med din externa laddare och ser till att din bil får rätt laddning, både vad det gäller tid och effekt.

Snabbladdning
Också kallad publik laddning eller DC-laddning. Laddningen sker med likström (DC) – samma som lagras i batterierna – och med högre effekt än normalladdning. Likströmsladdning går fortare än växelströmsladdning eftersom man inte behöver använda sig av bilens egen växel-/likströmsomvandlare. Snabbladdningsstationer finns oftast i anslutning till olika naturliga stopp utmed de stora riksvägarna, som exempelvis vägrestauranger, bensinstationer och liknande.

 

Läs vår guide till elbilsladdning
Läs mer om våra laddlösningar

Vi hjälper dig gärna med Laddboxar!

Timmy Ahlström

Projektledning Strömstad, Fjällbacka, Ed 010 762 40 04

Conny Lindh

Projektledning Uddevalla 010-762 40 81

Jim Åberg

Projektledning Göteborg 010-762 40 76