Fastighet & Industri

Vår filosofi är att vara våra kunders första val och därmed en långsiktig och trygg leverantör av tekniktjänster och produkter. Curator jobbar med fastighetsbolag, byggföretag samt många små och medelstora företag i hela västra Sverige. Vi är ofta involverade redan från första skissen vid om- och nybyggnation i tex kontor, butiker och bostäder. Självklart är vi aktiva med rådgivning och tips från projekteringsfasen till slutbesiktning. Men vi anser inte att vårt jobb är slut efter slutbesiktningen. Då börjar nästa fas - Curator erbjuder löpande support och service – allt för att du skall kunna lägga din tid på din verksamhet och nästa projekt.

Det som är viktigast för oss på Curator är att våra kunder har en funktionell och uppdaterad tekniklösning som är enkel och smidig att hantera, och som självklar ger en trivsam miljö samt en god driftsekonomi.

Engagemang och bredd inom många teknikområden

Vi är ett installations- och teknikföretag som arbetar med fastighetssystem inom elteknik, styr-, regler- och energitjänster, lås- och passersystem, larm, kameraövervakning, mobila telefonväxlar, IT-lösningar, nätverk, hiss, solel, laddstationer och hybridlösningar.

Våra certifieringar täcker ett flertal olika system för styrning av funktioner i fastigheter, bland annat Trend, Plejd, KNX, ASSA ARX, NookBox, Control 4 med flera.

ISO-certifierad, trygg teknikpartner 

Ett tydligt bevis på att vi arbetar med ständig utveckling och förbättring av våra interna och externa rutiner samt med våra kunder i centrum så är Curator ISO-certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet) ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö). Allt är dokumenterat i vårt ledningssystem för bland annat planering, installation och uppföljning. Det är en extra trygghet för dig som kund.

Kvinna Hjärta Händer

Vi fokuserar på relationen

Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Därför ger vi dig råd och tips med fokus på

  • minskade kostnader

  • smarta lösningar

  • bättre komfort

  • snygg design

  • modern teknik

  • högre säkerhet