Anlita Curator - då anlitar ni riktiga elektriker

En elinstallation kan innebära allt från armaturbyten i ett trapphus till nybyggnation av bostäder och industrilokaler. Våra elinstallationer leder oftast till bättre arbetsmiljö, energieffektivisering samt även bättre funktion. Oavsett om det handlar om att installera ett extra eluttag eller att göra installationen i en hel fastighet så är det rätt kompetens du behöver. Och det har vi på Curator.

Curator har levererat elinstallationer sedan 1930-talet och det betyder att vi har en gedigen kunskap inom teknik och installation. Våra kunniga elektriker hjälper er med allt från översyn av funktion i era fastigheter till att flytta en armatur.

Vi hjälper er gärna med en översyn och grundlig genomgång av elinstallationerna i era fastigheter, det är en bra försäkring mot t ex brand och självklart även mot personskador. Våra kunniga elektriker kan många gånger även ge tips och råd kring ny smart teknik och energibesparande åtgärder.

Vi hjälper dig gärna med Elteknik!

Jörgen Rahm

Distriktschef Fjällbacka, Strömstad, Ed 010-762 40 06

Stefan Axberg

Projektledning Uddevalla 010-762 40 48