Anlita riktiga elektriker

Elinstallation kan betyda väldigt många saker. Allt från armaturbyten i ett trapphus till nybyggnation av bostäder och industrilokaler. Våra elinstallationer leder oftast till bättre arbetsmiljö, energieffektivisering samt funktion. Oavsett om det handlar om att installera ett extra eluttag eller att göra installationen i en hel fastighet så är det rätt kompetens du behöver. Och det har vi på Curator.

Vi har lång erfarenhet inom teknik och installation. Våra kunniga elektriker hjälper dig med allt från översyn av el i era fastigheter till att flytta en armatur.

Låt oss göra en översyn och grundlig genomgång av elinstallationerna i era fastigheter, det är en bra försäkring mot t ex brand och självklart även mot personskador. Vi kan många gånger även ge tips och råd kring ny smart teknik och energibesparande åtgärder.

Vi hjälper dig gärna med Elteknik!

Jörgen Rahm

Distriktschef Fjällbacka, Strömstad, Ed 010-762 40 06

Christer Nordgren

Distriktschef Göteborg 010-762 40 77

Stefan Axberg

Projektledning Uddevalla 010-762 40 48