Med smart teknik får vi smarta fastigheter och lokaler

IoT-marknaden växer och det påverkar alla områden, även fastighetsbranschens utveckling. Med smarta fastigheter och lokaler lägger vi grunden för uppkopplade städer och samhällen.

Ökande krav på livskvalitet, flexibilitet och ökad hållbarhet ställer höga krav på framtidsanpassade tekniklösningar.

Kostnadsbesparingar kan man uppnå med hjälp av smart och ny teknik för fastighetsvärdar och -ägare. Ett exempel är att man får indikation om och när funktioner behöver bytas ut eller uppgraderas. Var proaktiv så säkrar du driftsäkerhet och funktion. Löpande översyn och service på dina installationer och tekniska lösningar är den säkraste lösningen för detta.

Curator erbjuder centrala och övervakande system där vi samordnar allt från belysning och solskydd till olika säkerhetssystem, värme, ventilation, luftkonditionering, hissar, övervakning, larm, vattenkontroll, energiövervakning, smart mätning samt hushållsapparater, audio/video och mycket mer.

  • Övervakade funktioner i hela fastigheten, eller flera fastigheter samtidigt.
  • Fjärrstyra hela säkerhetssystemet som inkluderar lås, larm, passer samt kameraövervakning.
  • Styra belysning enligt förvalda scenarion och närvaro i enskilda rum och ytor.
  • Styra ventilation, värme och luftkonditionering efter scenarion och utnyttjande av enskilda rum och ytor.
  • Styra ljud och video enligt förvalda scenarion.

Med Curators koncept kan du börja med en eller två funktioner för att allteftersom behov och efterfrågan ökar, koppla på ytterligare funktioner som successivt ökar ”smartheten” i dina lokaler och fastigheter.

Vi hjälper dig med råd och stöd för att du skall kunna lägga upp en långsiktig digitaliseringsstrategi för dina lokaler och fastigheter.

Vi hjälper dig gärna med Smarta fastigheter och lokaler!

Jörgen Rahm

Distriktschef Fjällbacka, Strömstad, Ed 010-762 40 06

Stefan Axberg

Projektledning Uddevalla 010-762 40 48