Minskad elförbrukning och längre livslängd

Vi ser en kraftig ökning av efterfrågan på energibesparande åtgärder i fastigheter och lokaler. Höjda energikostnader i kombination med ökad miljömedvetenhet har starkt förändrat vår synsätt på energiförbrukning.

Vi pratar allt oftare om en byggnads livskostnad där energi utgör en väsentlig del. Curator har utbildade och certifierade medarbetare för att projektera, leverera och underhålla lösningar inom behovsstyrd energibesparing. Våra lösningar baserar sig på ett antal olika delar där vår kunskap utgör grunden - kunskapen om hur man skapar minskad elförbrukning och längre livslängd på ansluten elektrisk utrustning.

20200127 8Y1A3581 Web

Energiutredning

En energiutredning är en metodisk genomgång av dina lokaler med syfte att bestämma status och optimera energianvändningen. Den ska även identifiera förbättringsåtgärder utifrån energieffektivisering, ekonomi, komfort och miljöpåverkan.

Vi kartlägger energiflödena och målet kan vara ett ökat driftsnetto, konkurrensförstärkningar eller för att minimera miljöpåverkan. I energiutredningen kan vi även ta med den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Vi hjälper dig gärna med Energibesparing!

Anders Hogebrandt

Projektledning 010-762 40 35