En brand skall upptäckas i tid

Upptäcks inte en eventuell brand i mycket god tid uppstår snabbt förödande brandskador, även om man lycka släcka branden efter mycket kort tid.

Curator har valt att installera produkter som är noga utvalda och testade för att passa svenska förhållanden.

Vi ger ofta våra kunder rådet att kombinera sin anläggning med ett åskskydd. Då minimeras risken för brand orsakade av åskoväder. Vår specialkompetens inom åskskydd samt att samordna installationer och funktioner vilket innebär hög driftsäkerhet för att till exempel undvika att tex inbrottslarmet slås ur funktion av ett blixtnedslag.

Vi följer självklart Försäkringsförbundets tekniska kvalitetskrav för prestanda och tillförlitlighet. Vi ansluter även brandlarm till godkänd larmcentral.

Vi hjälper dig gärna med Brandlarm!

Henrik Jonasson

Projektledning Strömstad, Fjällbacka, Ed 010 762 40 34

Conny Lindh

Projektledning Uddevalla 010 762 40 81

Jim Åberg

Projektledning Göteborg 010 762 40 76