Architecture Blur Bright 1329061

Vi hjälper dig

Vid akut driftstörning på er HISS, ring

010-762 39 00

dygnet runt!

Kontakta oss

Servicebeställning
Felanmälan
Offert

Gör en servicebeställning genom att fylla i formuläret här nedan. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i dina kontaktuppgifter

Välj inom vilken verksamhet samt den ort som ligger närmast där du vill att vi utför uppdraget åt dig.

Beskriv uppdraget så noga du kan för att vi skall kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt. Om du har bilder, ritningar eller andra dokument som kan beskriva vad du vill ha hjälp med så kan du bifoga dessa. OBS! tänk på att skicka dina filer samlade i en zip-fil, max 8 Mb.

Normalt kommer vi tillbaka med ett svar eller kompletterande frågor på vardagar inom 48 timmar.

Privat
Filer

Gör en felanmälan på en anläggning som är installerad av oss på Curator genom att fylla i formuläret här nedan. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i dina kontaktuppgifter.

Välj inom vilken verksamhet samt den ort som ligger närmast där du vill felavhjälpning.

Beskriv uppdraget så noga du kan för att vi skall kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt. Om du har bilder, ritningar eller andra dokument som kan beskriva vad du vill ha hjälp med så kan du bifoga dessa. OBS! tänk på att skicka dina filer samlade i en zip-fil, max 8 Mb.

Normalt kommer vi tillbaka med ett svar eller kompletterande frågor på vardagar inom 24 timmar.

Privat
Filer

Vill du ha en offert eller prisförslag från oss så skall du fylla i formuläret här nedan. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i dina kontaktuppgifter.

Välj inom vilken verksamhet samt den ort som ligger närmast där du vill ha jobbet gjort, så kommer din förfrågan till rätt person hos oss.

Beskriv det du vill ha utfört så noga du kan. Har du ritningar, bilder eller andra relevanta dokument så kan du bifoga dessa. OBS! tänk på att skicka dina filer samlade i en zip-fil, max 8 Mb.

Normalt kommer vi tillbaka med ett svar eller kompletterande frågor inom 7 arbetsdagar.

Privat
Filer
Teamviewer Hög Logo

Fjärrsupport

Här laddar du ner TeamViewer så att vi kan hjälpa dig med fjärrsupport.

Klicka här.

OBS! Du måste vara i kontakt med oss för att vi skall kunna hjälpa dig med fjärrsupport.