Om Curator

Curator är ett teknik- och installationsföretag som arbetar med fastighetssystem inom elteknik, lås, larm, passersystem, TV- och kameraövervakning, nätverk/fiber, hiss, solel, laddboxar, fastighetsautomation och energitjänster. Vårt bolag Trestads Mobil Curator AB arbetar med teknik och elektronik inom våra verksamhetsområden marin, fordon, IT samt telekom.

Vår vision är att vi skall hjälpa våra kunder in i framtiden.

Vår affärsidé

Vi designar, installerar samt underhåller tekniska lösningar och system inom el, säkerhet och mobil kommunikation. Vi har en stark lokal förankring och vänder oss till företag, offentlig verksamhet samt privatpersoner i västra Sverige.

Curator – en koncern – en kultur