Curator – ett ISO-certifierat företag

– Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Som ett tydligt bevis på att vi arbetar med våra kunder i centrum samt med ständig utveckling och förbättring av våra interna och externa rutiner så är Curator sedan december 2018 ISO-certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet) ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö). Allt är dokumenterat i vårt kompletta ledningssystem för bland annat planering, installation och uppföljning. Det är en extra trygghet för dig som kund, leverantör eller medarbetare.

Curators ISO-certifiering bygger på IN-Q Ledningssystem, se presentation här.

Ett ledningssystem baserat på ISO 9001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster möter kundkraven.

Ett ledningssystem baserat på ISO 14001 är ett verktyg för att företag och organisationer skall hantera sin miljöpåverkan och följa tillämpliga lagkrav.

Ett ledningssystem baserat på ISO 45001 hjälper organisationer att på ett systematiskt sätt förebygga olyckor och minska risker i arbetsmiljön.

Välkommen till ett ISO-certifierat Curator! 

Klicka här så kommer du till vårt certifikat.

Curator betyder "ta hand om" på latin och sedan 1922 har vi levererat långsiktiga och effektiva tekniklösningar. Curators huvudkontor finns i Fjällbacka, samt våra övriga kontor finns i Strömstad, Ed, Göteborg och Uddevalla.

Se branschens film om synen på vår framtid, klicka här.