Vår historia

1921 - Rylanders EL

Rylanders El i Lysekil grundas av Edvin Rylander.

1936 - Fjällbacka och Skärhamn

Rylanders verksamheten utökas med filialer/elbutiker i Fjällbacka och Skärhamn.

2000 - Rylanders El delar upp filialerna

I slutet av år 2000 köper de tre platscheferna loss Rylanders El. De äger en tredjedel var, men filialerna drivs var för sig.

2003 - Etablering i Ed

Fjällbacka Elektriska köper företaget Tele & Larm i Ed.

2005 - Etablering i Strömstad

Fjällbacka Elektriska köper företaget K S Lås i Strömstad.

2008 - Namnbyte till Curator

Fjällbacka Elektriska, Tele & Larm och K S Lås byter till det gemensamma namnet Curator, som betyder Ta hand om (på latin).

2010 - Elkedjan-butik i Strömstad

Curator etablerar Elkedjan-butik i Strömstad.

2013 - Etablering i Uddevalla

Curator etablerar sig i Uddevalla genom köpet av Uddevalla Elmontage.

2014 - Expanderar i Uddevalla

Curator expanderar i Uddevalla genom köpet av TLT Kommunikation.

2016 - Trestads Mobil

Expansionen i Uddevalla fortsätter i och med att Curator blir majoritetsägare i Trestads Mobil och det bolagets nya namn blir Trestads Mobil Curator.

2017 - ELON-butik Fjällbacka

Elkedjan-butiken i Fjällbacka blir en ELON-butik.

2018 - Curator växer i Göteborg

Curator fortsätter expansionen i Göteborg och flyttar in i större lokaler, på Backa Bergögata 12 S i Hisings Backa.

2018 - ISO-Certifierat

Curator blir ISO-certifierat, 9001, 14001 samt 45001.

2019 - Hissverksamheten tillkommer

Curator köper hissverksamheten av Callenbergs i Uddevalla, med totalt 11 medarbetare.

2020 - Curator växer i Uddevalla

Curator köper Callenberg-fastigheten i Uddevalla och samlar Uddevallas el-, säkerhet- och hissverksamhet under ett och samma tak på Kärragårdsvägen 6.

2021 - Trestads Mobil Curator Flyttar in på Kärragård i Uddevalla

24 Februari flyttades RingUp-butiken till Kärragårdsvägen så hela Curator Uddevalla bor numera under samma tak.