Helhet och långsiktigt samarbete

Curator är ofta med från början i projekt. Då projekterar och designar helhetslösningar där vi tar ansvar för hela kedjan, från behovsanalys och projektering till färdig anläggning. På vägen utvecklar vi ofta nya, smarta och kreativa lösningar.

När slutbesiktningar, certifikat etc. för anläggningen är på plats så erbjuder vi löpande fortsatt service, support och utveckling. Curators ambition är att vi tillsammans skall ha ett långsiktigt samarbete och därmed ett stort ansvarstagande från vår sida.

Vi utbildar er personal på plats för att de skall kunna hantera anläggningen på ett korrekt sätt.

För oss är ett nära samarbete viktigt för att uppnå bästa resultat, och ni får alltid en personlig kontakt som driver våra ansvarsområden i ert projekt.

Tag gärna kontakt med oss

Jörgen Rahm

Distriktschef, Ed, Strömstad och Fjällbacka 010-762 40 06