Kamerabevakning - dokumenterande och förebyggande

När ni skall övervaka era fastigheter och lokaler på ett effektiv sätt så är TV- och kameraövervakning (CCTV) oslagbart. Curators olika kamerabevakningssystem används för både observation och kommunikation med besökande vid ingångar samt processövervakning i industrin.

Curator har stor erfarenhet av installation av kamerabevaknings-system för övervakning av ett flertal köpcentra och enskilda butiker där dokumentationen kan användas för t.ex. personidentifiering vid rånförsök, stölder och smitningar. Man får en säker dokumentation samt själva vetskapen om att fastigheten och lokalen är kamerabevakad verkar i förebyggande syfte mot t.ex. snatterier och stölder.

Våra lösningar anpassas efter våra kunders behov, allt från smidig och enkel övervakning med kamera och monitor, inpassering med feberscanning till vattenkylda färgkameror som bevakar mycket varma industriella processer.

Tillsammans med godkänd larmcentral erbjuder vi visuella säkerhetstjänster som innebär att kamerabevakning hos kund ansluts till godkänd larmcentral som då direkt kan se om något händer och utifrån detta vidta rätt åtgärd.

Central Med Certlogo

Våra certifikat

Curator är certifierad Anläggarfirma, Kamerabevakningssystem sedan 2021.

Vi har i många år projekterat och installerat Kamerabevakningssystem i olika omfång till många typer och storlekar av fastigheter och har nu är vi certifierade inom detta området.

Certifikat nr: SSF1061:3-BS118

Vår Certifierade Ingenjör, Kamerabevakningssystem borgar för att Curator är en långsiktig och trygg säkerhetsleverantör.

Certifikat nr: SSF1062:3-1220 Behörig Ingenjör

Curator är certifierad Anläggarfirma, Inbrottslarm sedan 2003.

Certifikat nr: SSF1015:3-BS118 Certifierad Anläggarfirma

Med Curator får du en långsiktig och trygg säkerhetsleverantör.

Avigilon TV CCTV Curator

Världsledande produkter

Vi samarbetar med starka leverantörer som utvecklar världsledande produkter för TV- och kamerabevakning.

Här får du mer info, klicka på våra utvalda varumärken

Avigilon (hemsida på engelska)

Avigilon (PDF-fil på engelska)

HIKvision (video på engelska)

Feberscanning

Inpassering med feberscanning

I Coronatider säkrar många företag upp sig och arbetar förebyggande för att minska smittspridning. Vi på Curator levererar feberscanning-system till våra kunder. Många gånger sköts scanning idag manuellt eller för hand vid personalentréer och besöksentréer. Med Curators feberscanning-system kan man istället hantera det genom ”själv-kontroll” som kontrolleras och genomförs av den enskilda personen.

Vi hjälper dig gärna med Kamerabevakning!

Henrik Jonasson

Projektledning Strömstad, Fjällbacka, Ed 010 762 40 34

Christoffer Bäcker

Projektledning Uddevalla 010 762 41 09

Tobias Georgsson

Projektledning Göteborg 010 762 40 41