Det är dags för solenergi!

Använd vår solcellskalkylator så får du en indikation om vilka möjligheter din fastighet har att producera solenergi.

 • Efter att du fyllt i dina uppgifter i kalkylatorn ovan skickas dina uppgifter till ditt närmaste Curator-kontor.
 • Vi kontaktar dig och går igenom just din anläggning
 • Du får offert och lösningsförslag
 • Undersök om du behöver bygglov
 • Godkänn offert och meddela oss att du vill nyttja avdrag för Grön Teknik
 • Vi monterar din solcellsanläggning
 • Vi håller kontakten med elnätsbolag vid ev. byte av elmätare
 • Klart!
CHF1099

Stöd för Grön Teknik

Solcellsstödet

Riksdagen har beslutat om ett nytt solcellsbidrag som gäller från och med 1 januari 2021. Det ger 15% i bidrag för privatpersoner och gäller för både material och arbete. 

Gränsen höjs från 255 till 500kW för energiskatt på egenproducerad el.

Tillsammans med den nya skattereduktionen skapas goda förutsättningar för att vi kan ta ett ännu större kliv mot ett fossilfritt samhälle.

Även batterilagring och ladd finns med i det nya bidragsupplägget från Skatteverket. 

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Till Skatteverket - Grön Teknik

DJI 0037

Låt solen jobba för dig

Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla – solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Och gratis. För alla. Solenergin kan utnyttjas av den som vill. Genom att installera solpaneler på taket till din fastighet kan du producera din egen el och minska dina elräkningar – till och med tjäna en slant när du säljer den el du inte använder själv.

CHF1140

Förberedelser

Det finns en hel del att tänka på innan du uppför din solcellsanläggning. Vilken solcellslösning ska du välja? Vilka förutsättningar finns på den plats där du tänkt placera solcellerna? Vilka behöver du underrätta om dina planer och vem ska utföra arbetet?

Förbered dig genom att fylla i vår Solcellskalkylator, så hjälper vi dig hela vägen.

CHF1232

Installation

När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i solcellsanläggningen.

Tag hjälp av oss på Curator så löser vi detta åt dig.

Solenergi - tyst, ren och oändlig

Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla - solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Gratis för alla. Solenergin kan utnyttjas av den som vill. Genom att installera solpaneler på taket till din fastighet, kan du producera din egen el och minska dina elräkningar. Till och med tjäna en slant när du säljer den el du inte använder själv.

Vi hjälper dig bli din egen elproducent
Att producera egen el är mycket enklare än vad du tror. Och vi på Curator hjälper dig - hela vägen; från planering till fungerande solcellsanläggning. Med Curator får du en stabil och långsiktig partner, som finns nära dig även för service och support efter installation. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om solenergi och erbjuder allt från rådgivning till leverans av ledande produkter och säker installation.

En lönsam affär
Att räkna hem investeringen i en egen solcellsanläggning har blivit betydligt enklare de senaste åren. Dels har kostnaderna för solceller minskat, dels har teknikutvecklingen gjort produkterna bättre och effektivare. Solceller har idag en livslängd på 30-40 år och dessutom högre verkningsgrad än tidigare. Med en återbetalningstid på ca 10-12 år kan du räkna med många år av ren vinst.

Att producera egen el kan även ge skattelättnader - för såväl större fastighetsägare som privatpersoner - och gör att det idag kan vara rentav lönsamt att vara solelsproducent.

Sist men inte minst; genom att använda egenproducerad el blir elräkningarna från ditt elbolag lägre. Egenproducerad el som du inte använder kan du sälja vidare till elbolag. Du kan även lagra elen från dina solceller och använda den när solen inte visa sig. Energilagringen kan ske i olika batterilösningar och till en sådan lösning kan du få ett speciellt investeringsstöd.

 

Allt du behöver är ett tak

Vi erbjuder färdiga lösningar på solcellsanläggningar och tillsammans kommer vi överens om vilken storlek som passar dina förhållanden.

Här är några bra saker att tänka på:

 • Det optimala är att montera solcellsmodulerna på ett södertak. Solcellsmoduler riktade mot väst och öst fungerar också, men energiutbytet minskar.
 • Taket bör ha en lutning på mellan 10 och 50 grader mot horisontalplanet.
 • Effektivast blir det om solcellerna skuggas så lite som möjligt - kolla gärna i förväg hur skuggor från träd, skorstenar, byggnader etc. påverkar. Begränsad skugga tidigt och sent på dagen stör inte så mycket.
 • Mängden el som är möjlig att producera beror även på var i landet solcellerna sätts upp.
 • I områden med mycket snö är det bra med en lutning som får snön att glida av.
 • Det är dessutom bra att ha plats för en växelriktare nära anläggningen; på en vind eller liknande.

Solcellsstödet

Riksdagen har beslutat om ett nytt solcellsbidrag som gäller från och med 1 januari 2021. Det ger 15% i bidrag för privatpersoner och gäller för både material och arbete. 

Gränsen höjs från 255 till 500kW för energiskatt på egenproducerad el.

Tillsammans med den nya skattereduktionen skapas goda förutsättningar för att vi kan ta ett ännu större kliv mot ett fossilfritt samhälle.

Även batterilagring och ladd finns med i det nya bidragsupplägget från Skatteverket. 

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Till Skatteverket - Grön Teknik

 

Så här fungerar solceller

När solenergin utnyttjas för produktion av elektricitet används solceller. De består av moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel - allt täckt med glas. När elektroner i halvledarmaterial träffas av dagsljus laddas de med energi, börjar flöda genom materialet och framställa likström.

Likströmmen omvandlas därefter till växelström i en växelriktare så att den kan anslutas till elnätet. Modulerna av solceller är ofta i storleken ca 1 x 1,65 meter och kan kopplas ihop till stora enheter för montering på exempelvis hustak.

Jo, vi har tillräckligt med sol!
Solenergi är den energi som kommer från solens ljus - en ofantlig, förnybar energikälla som vi blir allt bättre på att utnyttja. Jordklotet nås av kolossala 173 000 terawatt solenergi. Oavbrutet. Det är drygt 10 000 gånger världens sammanlagda energiåtgång på cirka 15 terawatt per år.

Trots ett ganska mörkt vinterhalvår har vi i Sverige utmärkta förutsättningar för att utnyttja solenergin. Solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. Och faktum är att solceller har högre effekt vid lägre temperaturer. Solcellsmodulerna blir inte lika varma här som på sydligare breddgrader och är därför effektiva även i Sverige.

Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas den till elektricitet i form av likström, som sedan förvandlas till 230 V växelström för elnätet. Beroende på anläggningstyp kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per m² och år. Solenergi kan även tas tillvara i en så kallad solfångare för produktion av värme.

Ladda även ner vår digitala broschyr om solenergi.

Så här går det till

När du vill gå vidare med dina solcellsplaner så hjälper vi dig gärna med dessa steg.

Klicka på rubrikerna för mer information!

# Planering av anläggning

Vi kommer till dig för att titta på lämpligt tak, tänkt storlek och för att diskutera typ av solpaneler bland annat. Vill du vara extra förberedd så titta gärna på vårt planeringsunderlag som installatören kommer ha med sig till dig. 

Direktlänk till offertsidan

Planeringsunderlag

# Offert och lösningsförslag

Den anläggning vi kommer fram till får du specificerad i ett lösningsförslag. Du får en offert med eventuellt ROT-avdrag inräknat.

# Undersök bygglov

Vissa kommuner kräver bygglov för att sätta upp solcellsanläggning. Kontakta din kommun för att se vad som gäller.

# Godkänn och meddela oss att du vill nyttja avdrag för Grön Teknik

Nu är det dags att godkänna offerten och meddela oss att du vill nyttja avdrag för Grön Teknik enligt Skatteverkets regler (from 1 januari 2021).

Det ger 15% i bidrag för privatpersoner och gäller för både material och arbete.

Gränsen höjs från 255 till 500kW för energiskatt på egenproducerad el.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Till Skatteverket - Grön Teknik

# Montering och installation

Nu är det dags att installera solcellsanläggningen på din fastighet. 

# Byte av elmätare

Vid byte av elmätare håller vi kontakten med det aktuella elnätsbolaget.

# Klart!

Starta din anläggning och du är igång och producerar egen energi. Resten är en solskenshistoria. 

# Länkar för dig som vill veta mer

Elsäkerhetsverket - Info om installation av solceller

Solcellsportalen - Vägledning om solceller

Artikel - Om solceller och risker

Byggvepa 2000X1000

Soligt samarbete med Uddevalla Energi

Uddevalla Energi och Curator har sedan sommaren 2019 ett samarbete kring att erbjuda hållbar solenergi till invånare i Uddevalla Kommun. Uddevalla Energi erbjuder en helhetslösning med nyckelfärdiga solcellspaket. De som är intresserade börjar helt enkelt att fylla i en solkalkyl på solkalkylen.uddevallaenergi.se och därefter fyller man i sina kontaktuppgifter så att Uddevalla Energi kan boka ett besök och gå igenom önskemål och behov på plats.

Curator är med i projektet från att kunden bestämt sig tills solcellsanläggningen är i drift med ansvar för elanslutning, montaget av panelerna samt avprovning. Curator följer även upp med servicebesök, om kunden önskar det.

Så sammanfattat blir det – Kompletta solcellslösningar – Tryggt, lokalt och enkel.

Klicka här och läs mer om hur du gör för att köpa kompletta solcellslösningar från Uddevalla Energi

Vi hjälper dig gärna med Solenergi!

Timmy Ahlström

Projektledning Strömstad, Fjällbacka, Ed 010 762 40 04

Conny Lindh

Projektledning Uddevalla 010-762 40 81

Jim Åberg

Projektledning Göteborg 010-762 40 76