Bostadsanpassningar

Bostadsanpassningar är till för att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.​ Du kan söka bidrag i din hemkommun om du på grund av varaktig sjukdom eller varaktig funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad. Bidrag ges endast till permanenthus (inte fritidshus). Mer information finns på Boverkets hemsida

Här nedan kan du läsa mer om vad vi på Curator kan hjälpa till med när du är i behov av en bostadsanpassning.

RA 2000 Lift

Personlift inomhus och utomhus

Rätten till en bekväm och behaglig tillvaro för alla funktionshindrade är självklar. Plattformslift och stoltrapphiss är mycket uppskattade hjälpmedel för de med begränsad rörlighet. 

Curator samarbetar med svenska, ledande och rikstäckande hisstillverkare med syfte att anpassa det svenska samhället för funktionshindrade, i privat och offentlig miljö. Curator erbjuder ett komplett sortiment av hissar som passar i alla miljöer, inomhus såväl som utomhus, vertikala hissar såväl som trappliftar.

Spisec Miljo2 300X225

Spisvakt - för din trygghet

Bränder på spisen är den absolut vanligaste brandorsaken vi har. Därför installeras allt fler spisvakter i svenska hem. Spisvaktens uppgift är att vaka över spisen och bryta strömmen innan en brand bryter ut.

Matlagningen kan tryggt fullföljas utan avbrott och begränsningar. Curators spisvakt från Spisec AddOn behöver inga timertider och ger därför ökad säkerhet utan onödiga hinder. Den bryter alltid strömmen om fara uppstår - och bara då!

Dörrautomatik Miljö

Dörrautomatik, bekvämt och tryggt

En dörrautomatik öppnar och stänger dörren automatiskt där detta behövs av olika skäl. Curator erbjuder dörrautomatik som passar både innerdörr och ytterdörr i både bostäder och offentlig miljö. Med Curator som leverantör och installatör får du en driftsäker och smidig dörröppning för din dörrmiljö.

Händer Trygghetslarm

Trygghetslarm som du alltid har i din närhet

Med ett trygghetslarm kommer du snabbt i kontakt med en larmcentral. Curator erbjuder systemlösningar för alla behov och med olika funktioner bl a klartextfunktion, samtalsfunktion med ljud och mobilintegrering. Det går att ansluta trådlösa larmknappar, trampmattor, sängvakter, brandvarnare, personsökare, skrivare för loggning av händelser mm.

Vi hjälper dig gärna med dina Bostadsanpassningar

Nicklas Holme

VD & Projektledning 010-762 39 01

Kalle Petersson

Projektledning 010-762 39 02