Energibesparing

Minskad elförbrukning och längre livslängd

Intresset för energibesparing har under senare år ökat kraftigt. Högre energikostnader tillsammans med allt större miljöhänsyn har starkt bidragit till ett förändrat synsätt. Idag pratar man allt oftare om en byggnads livskostnad där energi utgör en väsentlig del. Våra lösningar baserar sig på ett antal olika delar där vår kunskap utgör grunden - kunskapen om hur man skapar minskad elförbrukning och längre livslängd på ansluten elektrisk utrustning.

Handslag 8

Energirådgivning

Curator kan hjälpa dig med energirådgivning både i din nuvarande bostad samt även när du skall renovera eller bygga nytt.

Många gånger finns det energitjuvar som man inte tänker på eller har man vanor och rutiner som utmärker sig på elräkningen.

Energimyndigheten har också många bra tips och råd om hur du kan spara energi i din vardag. Klicka här så kommer du till Energimyndighetens hemsida.

Vi hjälper dig gärna med Energibesparing!

Anders Hogebrandt

Projektledning 010 762 40 35

Bo Olausson

Energirådgivning 010 762 39 87