Fiber och nätverk

Fiber till bostäder och alla typer av fastigheter tar vi som en självklarhet idag. I Sverige har vi ett väl utbyggt nationellt nät. Trafiken i näten ökar och därmed även kraven på kapacitet och nätverksprodukter.

Curator projekterar, installerar samt optimerar både trådbundna nätverk och WiFi-nätverk.

Du behöver ett stabilt nätverk som har bra täckning för din bostad, både inomhus och utomhus. Anledningarna är många, du jobbar hemifrån, ni är många som är uppkopplade samtidigt och ni streamar olika TV-program, har kontakt med läkare och veterinär via olika appar, beställer take away, nya kläder och skor, spelar spel, delar bilder och föreningens senaste filminlägg på sociala medier, ja, listan är lång över vad ni kan använda ert nätverk till.

Ofta är din router inte optimalt placerad för att ge en fullgod täckning överallt i din bostad. Curator erbjuder därför en genomgående behovsanalys och ser över möjligheten att eventuellt kunna byta äldre uttag, kablage etc till nytt som passar den nya tekniken alternativt olika accesspunkter för att bygga ett stabilt nätverk. Vi sköter därefter både installation och val av nätverksprodukter i samråd med dig.

TP Utomhus Curator

Proffsiga produkter för ditt nätverk!

Det finns en oändlig mängd produkter som enligt marknadsföringen säger sig kunna lösa "alla" dina problem. Tyvärr är det inte så enkelt, det finns väldigt många parametrar att ta hänsyn till för att du skall få en snygg installation, ett optimalt och stabilt nätverk i och omkring din bostad, fritidshus, etc. Vi har valt ut ett fåtal ledande leverantörer som vi har god erfarenhet av att deras produkter ger en hög driftsäkerhet. När det är installerat skall det ju bara funka.

EAP225 Wall (4)

RUT-avdrag

Enligt Skatteverket är många arbeten med fiber och IT godkänt för RUT-avdrag. Du kan få 50% av arbetskostnaden i RUT-avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vi hjälper dig gärna med Fiber och nätverk!

Ove Tisell

Projektledning Strömstad & Ed 010-762 40 13

Fredrik Olausson

Projektledning Fjällbacka 010-762 40 04

Conny Olsson

Projektledning Fjällbacka 010-762 40 04

Conny Lindh

Projektledning Uddevalla 010-762 40 81

Jim Åberg

Projektledning Göteborg 010-762 40 76