Smarta fastigheter och lokaler

Smarta fastigheter och lokaler utgör grunden för smarta och uppkopplade städer och samhällen. IoT-marknaden växer och påverkar utvecklingen på alla områden, även fastighetsbranschen.

Det finns en ökande efterfrågan på teknik som höjer livskvalitet, flexibilitet och bidrar till ökad hållbarhet.

Ny teknik kan innebära kostnadsbesparingar för fastighetsvärdar och -ägare genom att indikera om och när funktioner behöver bytas ut eller uppgraderas. Var proaktiv så säkrar du driftsäkerhet och funktion. Löpande översyn och service på dina installationer och tekniska lösningar är den säkraste lösningen för detta.

Inom vårt koncept Smart Fastighet erbjuder vi centrala och övervakande system där vi samordnar allt från belysning och solskydd till olika säkerhetssystem, värme, ventilation, luftkonditionering, hissar, övervakning, larm, vattenkontroll, energiövervakning, smart mätning samt hushållsapparater, audio/video och mycket mer.

  • Övervakade funktioner i hela fastigheten, eller flera fastigheter samtidigt.
  • Fjärrstyra hela säkerhetssystemet som inkluderar lås, larm, passer samt kameraövervakning.
  • Styra belysning enligt förvalda scenarion och närvaro i enskilda rum och ytor.
  • Styra ventilation, värme och luftkonditionering efter scenarion och utnyttjande av enskilda rum och ytor.
  • Styra ljud och video enligt förvalda scenarion.

Med Curators Smart Fastighets-koncept kan du börja med en eller två funktioner för att allteftersom behov och efterfrågan ökar koppla på ytterligare funktioner som successivt ökar ”smartheten” i dina lokaler och fastigheter.

Vi hjälper dig med råd och stöd för att du skall kunna lägga upp en långsiktig digitaliseringsstrategi för dina lokaler och fastigheter.

Vi hjälper dig gärna med Smarta lokaler!

Fredrik Olausson

Projektledning Fjällbacka 010-762 40 04

Conny Lindh

Projektledning Uddevalla 010-762 40 81

Jim Åberg

Projektledning Göteborg 010-762 40 76