Fastighetsautomation

Heltäckande övervakning av fastighetens system

Curator levererar produkter och tjänster för högkvalitativ automatisering av processer för lokaler, industri och fastigheter. Vi designar och utvecklar våra styrsystem från idé till färdig produkt. I vårt erbjudande ingår såväl konstruktion av nya anläggningar som ombyggnation och anpassningar av befintliga.

Curator är en erfaren partner för enskilda problem, stora processer och totalentreprenader inom industriteknik och fastighetsautomation. Oavsett byggnadstyp tar vi fram heltäckande styr- & reglerteknik och/eller övervakning av energitjänster för byggnadens värmesystem, ventilationssystem, kylsystem samt belysning.

Vi kan även koppla ihop fastighetens övervakningen med ditt befintliga larm-system.

Vi integrerar styr- & reglerteknik för HVAC-system (värme-, ventilations- och kylsystem) med övrig fastighetsautomation som styrning av belysning, passersystem, larm, mm. Värme och belysning kan då anpassas beroende på om någon vistas i lokalen eller inte. Med ett serviceavtal sköter vi sen löpande drift och underhåll av såväl värme- som ventilation.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån ditt behov.

Vår styrka ligger på kompletta uppdrag med:

  • funktionsanalys
  • projektering
  • apparatskåp
  • installation
  • driftsättning
  • löpande övervakning
  • serviceåtgärder
  • support och rådgivning

Vi hjälper dig gärna med Automationsfrågor!

Anders Hogebrandt

Projektledning Fjällbacka, Strömstad, Ed 010-762 40 35

Stefan Axberg

Projektledning Uddevalla 010-762 40 48