Projektering och design

Vi projekterar och designar ofta helhetslösningar där vi tar ansvar för hela kedjan, från behovsanalys och projektering till färdig anläggning. Detta innebär många gånger både nya utmaningar och nya lösningar.

När väl anläggningen är klar med certifikat, slutbesiktningar etc. erbjuder vi löpande service, support och utveckling. Vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete och ansvarstagande.

Vi står för att utbilda personal på plats för att de skall kunna hantera anläggningen på ett korrekt sätt.

För oss är ett nära samarbete viktigt för att uppnå bästa resultat, och ni får alltid en personlig kontakt som driver våra ansvarsområden i ert projekt.

Tag gärna kontakt med oss

Jörgen Rahm

Distriktschef, Ed, Strömstad och Fjällbacka 010-762 40 06