Hiss

Curator Hiss AB erbjuder heltäckande lösningar för alla typer av hissar – vi installerar nya, moderniserar äldre samt utför service och reparationer av befintliga hissar. Curator Hiss har gedigen kunskap och erfarenhet tack vare sina anor som specialiserad hissleverantör sedan början av 1970-talet. Vi är ett fristående och märkesoberoende hissföretag som arbetar med starkt kundfokus. Vår passion är att leverera den mest ekonomiska och långsiktiga hisslösningen, enligt varje kunds önskemål och behov.

CHF0990

Modernisering av hissar

Det är miljöeffektivt att modernisera en äldre hiss

Äldre hissanläggningar är ofta byggda av hållbara och gedigna komponenter men med olika lång ”livslängd”. När vi moderniserar en hissanläggning gör vi en noggrann genomgång av alla komponenter. Det förslag ni får av oss bygger på att vi byter de komponenter som behöver bytas för att ni skall få en energibesparande, säker, kostnadseffektiv och smidig drift.

Vi skrotar inte funktionsdugliga komponenter i förtid - det är miljöeffektivt.

Efter moderniseringen uppfyller hissanläggningen samtliga gällande regler och krav. Dessutom får ni en snyggare och mer komfortabel hissanläggning som ökar värdet på er fastighet.

CHF0743

Installation

Specialanpassat, kundvänligt och hög komfort.

När er äldre hiss behöver bytas ut eller när ni är behov av hiss i en äldre fastighet så är Curator Hiss rätt partner. Vi är ett fristående och märkesoberoende hissföretag som arbetar med starkt fokus på kundnytta, låga driftkostnader samt problemfri drift. Våra styrsystem är öppna vilket underlättar för fastighetsägaren.

Våra kunder finns bland annat inom hyres- och bostadsrättsfastigheter, hotell, sjukhus, äldreboenden, industri, marin/fartyg och villor.

Vi levererar både lin- och hydraulhissar, med eller utan maskinrum. I sortimentet ingår bland annat plattformshissar, trapphissar, fartygslogistikhissar, varuhissar och mycket mer. Vi specialanpassar våra leveranser till kundernas önskemål och behov.

CHF0835

Hiss-service

Löpande och förebyggande underhåll ger ökad driftsäkerhet

Curator Hiss är ett fristående och märkesoberoende hissföretag som arbetar med starkt fokus på kundnytta, låga driftkostnader samt problemfri drift. Det är här som vårt serviceåtagande kommer in. Oavsett om våra kunder har en helt ny eller en moderniserad hissanläggning så väljer de flesta att teckna vårt serviceavtal. Då ingår det ett antal servicetillfällen per år, vilket beror på hur mycket hissanläggningen nyttjas och eventuella rekommendationer från tillverkaren. Tack vare vårt märkesoberoende så kan vi åta oss serviceuppdrag och teckna serviceavtal för branschens samtliga hiss-fabrikat.

Service – dygnet runt – året runt!

Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder med serviceavtal.

Felanmälan, dygnet runt 010-762 39 00

Kontakta oss gärna om din Hissanläggning

Nicklas Holme

VD & Projektledning 010-762 39 01

Kalle Petersson

Projektledning 010-762 39 02