Fiber och nätverk

En stabil och säker nätverkslösning är grundläggande, och många gånger avgörande för att företagens och samhällets olika verksamheter skall fungera.

Curator har lång erfarenhet av projektering, installation samt optimering av både fiber-, koppar- och WiFi-nätverk, både som enskilda och i kombination av dessa olika tekniker.

Många gånger nyttjar vi avancerad fiberteknik för att knyta samman och förstärka täckning i befintliga kopparnätverk, som i sin tur kan bli grunden för ett stabilt Wifi-nätverk.

Vi hjälper dig gärna med Fiber och nätverk!

Fredrik Olausson

Projektledning Fjällbacka 010-762 40 04

Conny Lindh

Projektledning Uddevalla 010-762 40 81

Jim Åberg

Projektledning Göteborg 010-762 40 76