Energibesparing

Minskad elförbrukning och längre livslängd

Intresset för energibesparing har under senare år ökat kraftigt. Högre energikostnader tillsammans med allt större miljöhänsyn har starkt bidragit till ett förändrat synsätt. Idag pratar man allt oftare om en byggnads livskostnad där energi utgör en väsentlig del. Curator har utbildade och certifierade medarbetare för att projektera, leverera och underhålla lösningar inom behovsstyrd energibesparing. Våra lösningar baserar sig på ett antal olika delar där vår kunskap utgör grunden - kunskapen om hur man skapar minskad elförbrukning och längre livslängd på ansluten elektrisk utrustning.

20200127 8Y1A3581 Web

Energiutredning

En energiutredning är en metodisk genomgång av dina lokaler med syfte att bestämma status och optimera energianvändningen. Den ska även identifiera förbättringsåtgärder utifrån energieffektivisering, ekonomi, komfort och miljöpåverkan.

Vi kartlägger energiflödena och målet kan vara ett ökat driftsnetto, konkurrensförstärkningar eller för att minimera miljöpåverkan. I energiutredningen kan vi även ta med den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Vi hjälper dig gärna med Energibesparing!

Anders Hogebrandt

Projektledning 010-762 40 35