2020-12-28

Sol och ladd i kombination

Hos Rabbalshede Kraft har vi installerat carport med solceller på taket som ger kraft till laddboxarna på parkeringen. Smart tycker vi.

Läs mer om Laddboxar här