2020-09-29

Vattenreningsverk med solkraft!

I samarbete med Uddevalla Energi har vi på Curator levererat en solcellsanläggning till Vattenreningsverket (Skansverket) i Uddevalla.
Totalt 90 solcellspaneler med ca 30kw installerad effekt. 9 solcellspaneler är monterade på fasaden, resterande på taket.