2020-09-11

Tryggat Hagalid äldreboende i Dals-Ed

I samarbete med Sven Johanssons Bygg har Curator levererat lås till Hagalids äldreboende i Dals-Eds kommun. Arbetet har pågått i totalt 6 etapper och under flera år.

Vi har levererat och installerat komplett beslagning inkl. elslutbleck och dörrautomatiker. Vi har dessutom försett samtliga medicinskåp med trygga låslösningar.