2020-09-11

Laddstationer och solel till Rabbalshede

Under september installerar Curator 14 st laddstationer hos Rabbalshede Kraft. Anläggningen skall drivas av solel. I uppdraget ingår även att installera solpaneler samt konstruktionen för solpanelstaket. 
​Vi har valt att installera Charge Amps modeller Halo och Aura.