2020-09-14

Feberscanning i förebyggande syfte

I Coronatider säkrar många företag upp sig och arbetar förebyggande för att minska smittspridning. Curator levererar feberscanning-system till våra kunder. Många gånger sköts scanning idag manuellt/för hand vid personalentréer och besöksentréer. Med Curators Feberscanningssystem kan man istället hantera det genom ”själv-kontroll” som kontrolleras och genomförs av den enskilda personen.

Är du och ditt företag intresserade och i behov av vårt Feberscanningssystem skall du kontakta Gunnar Dahlin hos oss på Curator: gunnar.dahlin@curator.se