Beräkna solcellspaneler

Med hjälp av vår solcellskalkylator kan ni snabbt få en uppfattning om ungefärlig kostnad och beräknad energiproduktion.

Solcellskalkylator

Solceller 2

Låt solen jobba för dig

Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla – solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Och gratis. För alla. Solenergin kan utnyttjas av den som vill. Genom att installera solpaneler på taket till din fastighet kan du producera din egen el och minska dina elräkningar – till och med tjäna en slant när du säljer den el du inte använder själv.

Pusselbitar 5

Förberedelser

Det finns en hel del att tänka på innan du uppför din solcellsanläggning. Vilken solcellslösning ska du välja? Vilka förutsättningar finns på den plats där du tänkt placera solcellerna? Vilka behöver du underrätta om dina planer och vem ska utföra arbetet?

CHF1232

Installation

När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i solcellsanläggningen.

Solenergi - tyst, ren och oändlig

Rakt ovanför våra huvuden finns en fantastisk energikälla - solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Gratis för alla. Solenergin kan utnyttjas av de som vill.

Solceller för kommersiella lokaler som till exempel kontor, större fastigheter, industribyggnader har stora möjligheter. Under sommarhalvåret förbrukas ofta stora energimängder för bland annat kylning. Med solceller kan man dessutom nyttja fördelarna med att kapa eventuella energitoppar samt den el som inte förbrukas i verksamheten kan istället säljas. Även upplevelsen av det egna varumärket skapar ökat förtroende både internt och externt när man väljer klimatsmarta energialternativ.

Vi hjälper dig bli din egen elproducent
Att producera egen el är mycket enklare än vad du tror. Och vi på Curator hjälper dig - hela vägen; från planering till fungerande solcellsanläggning. Med Curator får du en stabil och långsiktig partner, som finns nära dig även för service och support efter installation. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om solenergi och erbjuder allt från rådgivning till leverans av ledande produkter och säker installation.

En lönsam affär
Att räkna hem investeringen i en egen solcellsanläggning har blivit betydligt enklare de senaste åren. Dels har kostnaderna för solceller minskat, dels har teknikutvecklingen gjort produkterna bättre och effektivare. Solceller har idag en livslängd på 30-40 år och dessutom högre verkningsgrad än tidigare. Med en återbetalningstid på ca 10-12 år kan du räkna med många år av ren vinst.

Att producera egen el kan även ge skattelättnader - för såväl större fastighetsägare som privatpersoner - och gör att det idag kan vara rentav lönsamt att vara solelsproducent.

Sist men inte minst; genom att använda egenproducerad el blir elräkningarna från ditt elbolag lägre. Egenproducerad el som du inte använder kan du sälja vidare till elbolag. Du kan även lagra elen från dina solceller och använda den när solen inte visa sig. Energilagringen kan ske i olika batterilösningar och till en sådan lösning kan du få ett speciellt investeringsstöd.

 

Allt du behöver är ett tak...

Vi erbjuder färdiga lösningar på solcellsanläggningar och tillsammans kommer vi överens om vilken storlek som passar er verksamhet.

Här är några bra saker att tänka på:

  • Det optimala är att montera solcellsmodulerna på ett södertak. Solcellsmoduler riktade mot väst och öst fungerar också, men energiutbytet minskar.
  • Taket bör ha en lutning på mellan 10 och 50 grader mot horisontalplanet. För byggnader med platta tak monterar vi ställningar som sätter solcellerna i en optimal vinkel för era förhållanden.
  • Effektivast blir det om solcellerna skuggas så lite som möjligt - kolla gärna i förväg hur skuggor från träd, skorstenar, byggnader etc. påverkar. Begränsad skugga tidigt och sent på dagen stör inte så mycket.
  • Mängden el som är möjlig att producera beror även på var i landet solcellerna sätts upp.
  • I områden med mycket snö är det bra med en lutning som får snön att glida av.
  • Det är dessutom bra att ha plats för en växelriktare nära anläggningen; på en vind eller liknande.

Du kan få bidrag till investeringen
I juni 2020 beslutade man att inte bevilja fler ansökningar för investering i solceller efter 7 juli 2020. Istället har Regeringen föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021. Så fort det kommer mer besked kring detta beslut kommer vi uppdatera informationen här på vår hemsida.

Dock beslutade Regeringen att skjuta fram slutförandedatumet för redan beviljade solcellsstöd till den 30 juni 2021. 

  • Ett annat stöd handlar om elcertifikat, som gör det mer lönsamt att producera förnybar el. Du som producerar egen el från solceller kan ansöka om elcertifikat som du sedan kan sälja på öppna marknaden. Certifikatet delas ut av staten och du kan få ett certifikat för varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar. Läs mer om ansökan på energimyndigheten.se
  • Hos länsstyrelserna kan du även söka stöd till energiladdning. Det riktar sig till privatpersoner som vill investera i ett nytt system för lagring av den egenproducerade elen. Kontakta din lokala länsstyrelse för mer information kring aktuella krav, maxbelopp och möjligheter till stöd.


Så här fungerar solceller

När solenergin utnyttjas för produktion av elektricitet används solceller. De består av moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel - allt täckt med glas. När elektroner i halvledarmaterial träffas av dagsljus laddas de med energi, börjar flöda genom materialet och framställa likström.

Likströmmen omvandlas därefter till växelström i en växelriktare så att den kan anslutas till elnätet. Modulerna av solceller är ofta i storleken ca 1 x 1,65 meter och kan kopplas ihop till stora enheter för montering på exempelvis hustak.

Jo, vi har tillräckligt med sol!
Solenergi är den energi som kommer från solens ljus - en ofantlig, förnybar energikälla som vi blir allt bättre på att utnyttja. Jordklotet nås av kolossala 173 000 terawatt solenergi. Oavbrutet. Det är drygt 10 000 gånger världens sammanlagda energiåtgång på cirka 15 terawatt per år.

Trots ett ganska mörkt vinterhalvår har vi i Sverige utmärkta förutsättningar för att utnyttja solenergin. Solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. Och faktum är att solceller har högre effekt vid lägre temperaturer. Solcellsmodulerna blir inte lika varma här som på sydligare breddgrader och är därför effektiva även i Sverige.

Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas den till elektricitet i form av likström, som sedan förvandlas till 230 V växelström för elnätet. Beroende på anläggningstyp kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per m² och år. Solenergi kan även tas tillvara i en så kallad solfångare för produktion av värme.

Ladda även ner vår digitala broschyr om solenergi.

 

Vi hjälper dig gärna med Solenergi!

Anders Hogebrandt

Projektledning Strömstad, Ed 010-762 40 35

Jörgen Rahm

Projektledning Fjällbacka 010-762 40 06

Conny Lindh

Projektledning Uddevalla 010-762 40 81

Jim Åberg

Projektledning Göteborg 010-762 40 76